Bezpečnostní systémy - co byste měli vědět 
  Autoalarmy - CLIFFORD, Portman, COBRA, 
  Satelitní zabezpečení - ALTEA
  Mechanické zabezpečení - Defend-Lock
  GSM/GPS komunikační modul - PATRIOT II


 

 Bezpečnostní systémy

Boom kriminality posledních let vyprovokoval nebývalý zájem o autoalarm. Zatim co ve všech ostatních oborech vysněný nápad dýchavičné dobíháme, trh s autoalarmy je v Čechách pestrý jako možná nikde na světě. Vedle alarmů italských a amerických, kteréžto tvoří dva zcela odlišné proudy, jsou u nás zastoupeny značky jihoafrické, izraelské, britské, německé, norské, francouzské, čínské, výrobky z jihovýchodní Asie, korejské, ba i japonské. Odborník se snadno dopočítá pětatřiceti značek.

Hlavním rysem italské filozofie, zrozené v prostředí častých krádeží aut a v době výrazného hospodářského růstu, je jednoduchost zařízení, kompaktnost usnadňující montáž a příznivá cena. Americkým modelům je vlastní víceúčelovost, důraz na využití možností vícekanálových ovladačů. V jejich vývoji je mimo zajištění vozidla patrný i jistý výraz trendu, móda (vhodnou ilustrací může být pohled na automobily stejných původů. Jedni vyrábí efektně střižené rychlé vozy a ti druzí pohodlné koráby s mimořádným důrazem na spolehlivost a výbavu.) Ostatní jakoby oscilovali mezi těmito proudy.

Kvalita montáže - uspořádání systému

Autoalarm, na rozdíl třeba od televizoru, je vlastně polotovar vyžadující odbornou montáž. A právě odborná montáž se z padesáti procent podílí na jeho výsledné spolehlivosti. Proto je věcfí každého zákazníka, zda si nechá namontovat autoalarm v autoservisu, kde se v minulosti dočkal zklamání z podstatně jednodušších zákroků nebo dokonce dá přednost montáži za tisícovku, provedené příčinlivým mladíkem, který si minulý měsíc pronajal garáž vedle v ulici. Výhodou instalace provedné firmou která je delší dobu zavedena v oboru automobilové elektroniky asi nebude bezkonkurečně nízká cena. Na druhé straně si můžete být jistí, že montáž bude provedena zkušenými odborníky, kteří tato zařízení montují denně, něco o nich vědí a zodpovídají za kvalitu své práce. Právě díky oné specializovanosti a zodpovědnosti montují takové zařízení, které po letech zkušeností shledali dostatečně spolehlivým a nikoliv jen krátkodobě nejvýhodnějším. Tyto firmy mají zpravidla i dostatečně široký sortiment a tak dokáží vyhovět většině zákazníků.

Zmiňoval-li jsem dříve rozdílnost italského a amerického trendu, nemohu tak neučinit i v souvislosti s montáží. Většina italských alarmů je vyráběna v tzv. provedení "kompakt", kde precizní plastový nebo kovový výlisek ukrývá jak sirénu (často se záložním zdrojem), tak i řídící elektroniku alarmu. Kompakt se montuje do motorového prostoru, odkud je tažena celá elektroinstalace. Podstatnou výhodou italského pojetí je rychlost montáže. Naproti tomu diskutabilní nevýhodou může být umístění celého alarmu do povětrnostně nejméně příznivého prostředí motorového prostoru.

Americkým trendem je řídící jednotka montovaná do přístrojové desky, se sirénou (případně čidlem) vytaženou pod kapotu. Interiér vozidla je přece jen k elektronice shovívavější. A více funkcí "americkýchů" alarmů předpokládá více kabelových spojení, jež je snazší realizovat přímo pod přístrojovou deskou. Americké konstrukci alarmu říkáme modulární, neboť k modulu řídící jednotky mohou v případě větší náročnosti systému být připojeny další moduly. K těm se však dostaneme v další části článku. Je zajímavé, že mezi italskými alarmy nalézáme stále častěji "modulární" systémy. Naproti tomu žádný americký "kompakt" nám není znám.

Dálkové ovladače

Dálkové ovladače jsou jednou z nejdůležitějších částí a součástí alarmu. Napsalo a nafilozofovalo se toho o nich však tolik, že na další již často nezbylo. Dnes již uzavřenou kapitolou jsou ovladače s infračerveným signálem, vyráběné evropskými značkami, možná po vzoru dálkového odemykání některých italských a francouzských automobilů. Jedním důvodem zániku byla možnost zaznamenání kódu na "inteligentní" televizní ovladač a jeho následné zneužití. Objevily se sicemodely s proměnným kódem, ale ani ty nemohly vyvážit druhý nedostatek: krátký dosah. Autoalarm bývá potřebné ovládat na větší, než bezprostřední vzdálenost. To žádný infračervený ovladač již nikdy nedokáže. A tak, zatímco infračervené ovladače centrálních zámků z automobilové prvovýroby přežívají pole autoalarmů již opustily zcela.

Má-li tedy dálkový ovladač pracovat na dálku, nutně musí vysílat radiový signál. Ten umožňuje ovládání vozidla z asi 20 metrů a ze všech směrů. Signál ovladače a logika jeho vyhodnocení přijímačem autoalarmu se však staly měřítkem technické úrovně toho kterého výrobce alarmu. Byli vymýšleni nepřátelé a způsoby boje s nimi.

Antiscan:

Podle jedné teorie mohou být zloději vybaveni tzv. scannery, tedy zařízeními schopnými vysílat rychle se měnící kódy v naději, že trfí ten pravý. Antiscan je logika alarmu, která rozezná vysílání ve shodném kmitočtovém pásmu a nepodřídí se mu.

Zato historka o proměnném kódu je podstatně mladší a záživnější. Podle ní mohou zloději použít zřízení pro dálkový záznam a pozdější odvysílání kódu klíčenky nic netušícího majitele v nezměněné podobě. Proto mají ovladače proměnný kód a přijímač v alarmu rozezná nový kód od kódu v minulosti již zpracovávaného a nepodřídí se mu. Velkou roli přitom hraje složitost proměny kódu. V minulosti jsme mohli slyšet termín rolling, neboli rolovaný kód. Tam má změna kódu cyklický charakter, takže se po několikátém stisku tlačítka ovladače dostáváte k původnímu signálu. Zloděj tedy teoreticky může vysílat zaznamenaný signál opakovaně tak dlouho, až se dočká.

Naproti tomu proměna signálu těch nejlepších ovladaačů, resp. Alarmů je řízena generátorem náhodných čísel. Nepodléhá jednoduchému pravidlu a nelze se dočkat téhož kódu. Pozoruhodnost této digitální technologie lépe doceníte, uvědomíte-li si, že alarm může mít větší počet ovladačů a musí se jim umět podřídit, tedy sledovat logiku každého z nich. A to i tehdy, je-li používán denně a druhý jen sporadicky. Tolik tedy proměnný kód. Termín plovoucí kód pro totéž se mi jeví jako nešťastný.

Originalita kódu:

Klíčenky - vysílače strších alarmů, tehdy ještě bez proměnného kódu, bylo nutné sladi s přijímačem alarmu Zákazník získával kartu s číselným kódem, podle kterého bylo možné opatřit duplikát ovladače. Jednalo se ovšem o způsob zdlouhavý a hrozící zneužitím.

Pokrokem se staly nové ovladače, kažký s vlastním originálem a neopakovatelným kódem, jedním z nevyčerpatelné řady číselných kombinací. Kód každého takového ovladače je ukládán do paměti alarmu, ze které může být v případě ztráty lehce vymazán, a kam může být náhradní ovladač stejně snadno doplněn. Zařízení si vložený kód pamatuje, i když je několik let bez napájení.

Při všech technických aspektech se nezapomeňte na dálkový ovladač dívat jako na předmět, který budete mít v rukou možná častěji než pero či kalkulačku. Musí být robustní, kompaktní, hladký. Spojení plastů tvořících jeho tělo musí být jištěno šroubkem, jinak se při pádu na zem rozskočí. Tlačítka musí být zapuštěná, aby se tak předešlo náhodnému stisknutí ovladače v kapse. Nároky na design, které jsou vždy individuální, respektují.

Čidla

O důvodu bránit vozidlo rozhoduje alarm na základě signálů z jednotlivých čidel. Pojďme se seznámit s každým zvlášť:

Dveřní a kapotové spínače používá každý alarm a to tak, že se připojuje přímo na původní spínače od osvětlení interiéru, zavazadlového a motorového prostoru. Kde spínač chybí, tam jej lze domontovat.

Spínače jsou jedinými jednoduchými kontaktními čidly. Všechna další již obsahují elektroniku, neboť na rozdíl od prostých spínačů měří rozsah změny a tu srovnávají se zadanou mezní hodnotou. V minulých letech nás často potrápila polovodičová čidla svojí teplotní nestálostí. Dnes se vlády ujímají moderní digitální čidla, která vynikají nejen spolehlivostí a zanedbatelnou spotřebou elektrického proudu, ale například i možností dálkové regulace nebo vypnutí. V souvislosi s čidly je důležité opět zdůraznit kvalitní montáž. Od ní očekáváme především stejnou citlivost na podněty z různých směrů a minimum falešných poplachů.

Původně "americká" otřesová čidla jsou dnes, až na pár vyjímek, obsažena ve všech alarmech. Reagují na náraz a nejrovnoměrnější citlivost jim zajistí připevnění ke sloupku řízení. Naopak, jsou-li obsažena v tělese kompaktu, mohou být nesrovnatelně citlivější například na levý přední blatník než na pravy zadní. Přesto, že se jim po technické stránce nedá nic vytknout, ozývají se celkem logicky argumentující hlasy, že "otřesák" patří zpátky do Ameriky, kde nejsou potíže s parkováním. Věřím, že kvalita digitálních čidel spolu s vnitřní logikou alarmu, o které bude řeč později, Vás přesvědčí o laickosti takového názoru.

Ultrazvuková čidla jsou naopk typicky evropskou záležitostí. O jeho přítomnosti ve vozidle svědčí dva malé mikrofonky někde u slunečních clon. Ultrazvuk nás potrápí pokaždé, když ponecháme pootevřené okno, protože reaguje i na pohyb vzduchu nebo hmyzu. Totéž ovšem může někdo považovat za výhodu.

Laděný mikrofon je americkou odpovědí na ultrazvuk. Jeho citlivost je omezena pouze na úzké kmitočtové pásmo zvuků vznikajících při třísnění skla. Bývá instalován do, nebo pod přístrojovou desku. Opět je vhodný pouze pro uzavřený prostor, jeho výhodou je značná odolnost proti falešným poplachům a snadné nastavení.

Mikrovlnné (radarové) čidlo je dalším rysem alarmů amerického typu. Montováno mezi sedadla nebo strop vytváří nad (pod) sebou kulový, mírně protažený prostor, za jehož neměnnost ručí. Vyrábí se i v tzv. dvouzónovém provedení, kdy narušení vnějšího prostoru vyvolává výstržný tón a teprve vnitřní zóna spustí poplach. Výstraha podstatně snižuje riziko vnějšího poškození vozu. Nevýhodou je potřeba přesného nastavení, výhodou možnost použití i v otevřených vozidlech, kabrioletech.

Náklonové čidlo je určeno pro ty, kdo se obávají o své drahé hliníkové ráfky tak, že jim otřesové čidlo nestačí. Na našem trhu jsou k ání kvalitní kapalinová náklonová čidla, která reagují skutečně na změny polohy, například při použití heveru nebo pokusu o odtažení. Jejich nevýhodou je vyšší cena a náročnější montáž a nastavení.

Logika alarmu, programování a funkce

S představou o čidlech a dálkových ovladačích bude posuzování alarmu z pohledu jeho logiky a hlídacích funkcí snazší. Již od začátku je zřejmé, že větší počet čidel přináší dokonalejší ochranu. Pro kažké z nich, ale i pro jednotlivé spínače (kapotový, dveřní i zavazadlového prostoru) disponují pokročilejší systémy nezávislými vstupy. Tak mohou v případě poškození kterého koliv z nich vstup odpojit a zjednat tak ochranu zbylými okruhy namísto poplachu. Zapojení otřesových čidel může předcházet zbytečným poplachům tak, že na první nebo slabší ůder reaguje jen výhružným zvukem. Podobná řešení nacházíme u většiny alarmů, leč přelomový systém eliminace falešných poplachů je vlastní jen zařízením řízeným mikroprocesorem. Předchází jim tak, že je schopen rozlišit logický sled opakovaných podnětů, způsobených pokusem o odcizení, od nahodilých nebo nesmyslných poplachů pocházejících z vadných nebo nesprávně nastavených okruhů. V druhém případě je počet poplachů omezen a následné podněty ignorovány. Systém eliminace falešných poplachů je samozřejmě volitelnou funkcí.

Neméně důležitá je i paměť stavu před odpojením napětí. Alarm zná čtyři režimy: Odjištěn, zajištěn, poplach a servisní režim. Je naprosto nutné, aby se po výpadku proudu systém probudil v původním režimu. Jinak ve Vašem servisu zažijí mechanici peprné chvíle a vrátí Vám nefunkční zařízení s odstřiženou sirénou.

Programování alarmu je diktováno nejen požadavky na komfort, ale i na jeho montáž. Již instalace prvních alarmů mohla být považována za jednoduché programování tím, jak byly zapojeny jednotlivé povelové vodiče. Možnost přeprogramování se objevila až s malými přepínači na těle alarmu. I tak ovšem přeprogramování předpokládalo dílenský zásah. Zavedení mikroprocesorů do automobilové zabezpečovací techniky umožnilo přeprogramování nebývalého počtu bezpečnostních i komfortních funkcí pohodlnou cestou, přímo z místa řidiče.

Základní programovatelnou funkcí je vyřazení alarmu z provozu, resp. jeho převod do servisního režimu. V tomto stavu odevzdáváme vůz do servisu, bez potřeby odevzdat s klíči i dálkový ovladač. Servisní režim bývá volen speciálním klíčkem na siréně nebo skrytým vypínačem. Revolučním řešením je kódový přepínač montovaný viditelně do palubní desky. Jím lze navolit servisní režim nebo i další programovatelné funkce až po vložení bezpečnostního kódu.

Mezi bezpečnostní programovatelné funkce patří i volitelná samoaktivace, tedy možnost automatického zajištění autoalarmu vždy, je-li vozidlo ponecháno v klidu. Při tomto nastavení není možno zapomenout aktivovat alarm. Funkci lze při ztrátě či poškození dálkového ovladače vhodně kombinovat se zpožděním poplachu. Při takovém nastavení je možné vůz odemknout klíčkem a během stanoveného časového limitu jej odjistit vložením bezpečnostního kódu.

I v Čechách je pravděpodobnost, že Vám nebude vozidlo odcizeno stále dost vysoká a nestane-li se tak, může se Vám výdaj za alarm zdát zbytečný. To ovšem nelze tvrdit o systému, který nabízí vedle bezpečnostních funkcí také funkce pro pohodlí. Ta nejběžnější z nich - dálkové ovládání centrálních zámků již zcela zevšedněla a splynula s obecnou představou o alarmu. Připojením na dveřní spínače alarm navíc při odjištění rozsvítí interiér. Jízda v uzamčeném vozidle, typická pro Ameriku. se stává populární i u nás. Při nastavení této funkce vás vozidlo uzamkne vždy po zapnutí zapalování. Alarmy se sledováním otáček Vám dovolí vyjet z garáže, tu zavřít a teprve po dosažení zadané rychlosti Vás uzamknou. Odemčení může nastat vypnutím klíčku nebo běžným způsobem.

Vícekanálová klíčenka a vícekanálový přijímač nabízí možnost elektrického ovládání všech elektrických zařízení ve vozidle. Typickým příkladem poslouží otevírání víka zavazadlového prostoru, buď vlastním (Hyundai), nebo přidaným elektromagnetem. Podobně lze přidržením tlačítka ovládat pohyb střechy kabrioletu, rozsvěcet a zhasínat světla pro pohodlnější příchod a odchod od vozidla. Logika kanálů musí splňovat bezpečnostní požadavky. Víko kufru se nesmí omylem otevřít za jízdy nebo při zajištěném alarmu a totéž platí pro pohyb střechy a rozsvěcení světel.

Dalšími kanály lze ovládat elektrická okna, což se zpravidla neobejde bez přidání k tomu určenému modulu, který řídí jejich posun. Zajímavou funkcí je tzv. Noční vidění - modul s fotobuňkou pro včasné automatické rozsvěcení a zhasínání světel dle vnější viditelnosti. Automaticky rozsvítí světla vždy při setmění, při vjezdu do tunelu, garáže. Za světla zhasne, ale nenechá se oslnit protijedoucím vozidlem. Přispívá k bezpečnosti provozu i tím, že rozsvítí vždy za deště. I dálkové startování je možné, použijeme-li modul k tomu určený. Zejména, jde-li o vůz s ruční převodovkou! Takový modul musí bezpečně rozeznat, že převodovka je v poloze neutrálu. V opačném případě se zcela jistě dočkáte maléru způsobeného nechtěně rozjetým vozidlem. Tím však nároky na něj nekončí. Nesmí nastartovat vůz s otevřenou kapotou, tím předchází zranění mechanika. Startování musí přerušit okamžitě při naskočení motoru. Musí vypnout motor, zaznamená-li pokus o vniknutí nebo ponechá-li majitel vozidlo nastartované příliš dlouho. Startování lze kromě stisku tlačítka vyvolat i automaticky. Nejlepší z modulů totiž umožňují (samozřejmě volitelně) sledovat teplotu motoru a napětí akumulátoru. V prvním případě protáčí opakovaně motor a udržuje jeho teplotu nad zadanou mezí (například -10C, neboť problémy se startováním nastávají zejména pod touto hranicí). Navýšení spotřeby jistě vyváží starosti s odjezdem po mrazivém víkendu na horách. Ve druhém případě (jedná se zejména o dlouhodobé odstavení) sleduje systém napětí na akumulátoru a startuje v delším než 3 týdny. Je pochopitelné, že v těchto případech musí být dodržena specifická bezpečnostní pravidla.

Ovládání garážových vrat sice není bezprostřední vlastností alarmu, ale možnost jejich ovládání klíčenkou od alarmu považuji za hodnou zmínky. Garážový interface bývá vícekanálový, takže jím lze ovládat větší počet vrat nebo i například osvětlení garáže. Sám obsahuje paměť na větší počet ovladačů a tak se hodí i pro početnější rodiny či menší firmy.

Immobilizer

Před šesti lety převálcoval pole zabezpečovacích systémů pro automobily vítězným tažením výrobek zvaný Immobilizer. Náš názor na to, kde se vzal a proč, je sice jen jeden z mnoha, ale vychází ze zkušeností získaných doma i v zahraničí. Zabezpečovací technika pro automobily se již před lety stala byznysem. Konkurence zesílila do nebývalých rozměrů a vyvolala cenovou válku, Jak na straně výrobců, tak na straně instalačních firem. Mnozí podlehli honbě za nejlacinějším alarmem a nejlevnější montáží. Výsledek poznal každý z nás. Falešné poplachy jako důsledek odfláknuté instalace laciných šuntů byly slyšet ze všech stran a jen přispěly k celospolečenské apatii k možné újmě bližnímu.

Čas pro šalamounské řešení dozrál. "Nač alarm? Ten jen řve a nikdo si toho nevšímá. Immobilizer - to je jediné, co má nějakou cenu." A na trh byl vržen výrobek se sice poloviční cenou, ale s jen desetinovou hodnotou. Za jeho instalací, která již nevyžadoval hodiny, ale jen minuty práce, bylo možno žádat téměř stejnou odměnu, jako za instalaci alarmu. A zákazník byl spokojen. Kuriózní je, že i nejjednodušší alarm odjakživa roli immobilizeru plnil. Elektrický(é) obvod(y) rozpojoval.

A co tedy přináší tato záchrana? V čem spočívá hodnota Immobilizeru? Jedná se o zařízení v podstatě suplující spínací skříňku, která rozpojuje "životně" důležité elektrické obvody vozidla. Této definici vyhoví každý z dodávaných typů; čím se však diametrálně liší je zejména způsob jejich ovládání. Naštěstí již nejsou k mání první Immobilizery ovládané kartou s kontakty, jejíž trvalé zastrčení do příslušného otvoru bylo podmínkou pro chod motoru. Jednalo se o mimořádně nebezpečné zařízení, které hrozilo svévolným výpadkem chodu motoru i v případě poškození kontaktu. Přesto získalo dobrozdání Státní zkušebny, Kriminalistického ústavu a doporučení České pojišťovny.

Modernějším typům Immobilizerů postačí krátké vložení klíče s kódem do "protikusu" na přístrojové desce. Tím se řidič svému vozidlu představí a dostane krátký časový prostor pro nastrtování (zapnutí zapalování). Po vypnutí motoru Immobilizer sám "naskočí" a rozpojí střežené obvody. Rozpojení obvodů je svěřeno samosvorným relé. Tím se předchází svévolnému výpadku. Vítanou vlastností Immobilizerů je "servisní režim", který byl již popsán výše. Totéž platí i pro výhodnou možnost programování klíčů v případě ztráty nebo odcizení.

Nejdražším a nejpohodlnějším modelem Immobilizeru je provedení s bezdotykovým klíčem, které nevyžaduje žádnou obsluhu. Skutečnost, že současné Immobilizery nabízejí více a více uživatelských funkcí, včetně připojení na sirénu, svědčí o tom, že cesta slepou ulicí je u konce a vývoj se vrací zpět ke kvalitním alarmům.

To platí pouze pro příslušenství. Automobilová výroba hlásí opak. Zařízení pojmenované stejně a obsluhované bezdotykovým čipem v klíčku se zde nevěnuje rozpojování jakýchsi elektrických obvodů, nýbrž v zajištěném stavu ochromuje činnost srdcí současných motorů - vstřikovacích jednotek. Jedná se o technicky čisté řešení, kde může selhat jen lidský faktor. Jednou možností je přeprogramování vstřikovací jednotky značkovým servisem tak, aby se nedožadovala souhlasu immobilizeru. Druhým. snazším způsobem je pořízení kopie klíče s čipem. Tuto službu nabízí každý schopnější dodavatel duplikátů automobilových klíčů. Proto i zde se vyplatí ostražitost před novodobými bráchy Helbigy.

Fámy

Málokteré zařízení bylo opředeno tolika fámami a pověrami, tolikrát falešně nařčeno, jako ubohý autoalarm. Vinu přikládám té skutečnosti, že je montován bez přítomnosti zákazníka, který nakonec obdrží jenom klíčenku, otevře-li kapotu, najde sirénu - možná - a předaný návod odloží do přihrádky a nevrátí se k němu, dokud alarm nezazlobí. Povrchní zájem a ledabylá instruktáž ze strany prodejců podpořená skandálními zprávami z tisku a od známých, přivádějí k rezignovaným pocitům: "Stejně mi to ukradnou, když budou chtít".

Neklademe si za cíl vyjmenovat co a jak lze a nelze odcizit. Pouze bychom rádi uvedli na pravou míru některá tvrzení, která nás v minulosti pobavila. - "Každý alarm zneškodním do 7 vteřin!" Takovému tvrzení jsme byli svědky již mnohokrát. O tom, že skutek utekl během ještě kratšího časového limitu, se netřeba zmiňovat. Ovšem každý, kdo instaluje autoalarmy ví, že vniknutí do vozidla bez zvuku sirény není možné. Tu je zapotřebí umlčet a vrátit se k práci pod přístrojovou deskou, na kterou i ten nejzkušenější potřebuje minimálně 5 - 10 minut. Scanner zatím nebyl v Českých zemích spatřen. Jeho použití dnes brání proměnný kód. Code Grabber aneb zařízení pro záznam kódu ovladače sice spatřen byl, avšak ve všech případech pocházel od výrobce, který jeho pomocí přesvědčoval o nepolapitelnosti právě jeho ovladače. Zkazka o vyřazení alarmu z činnosti cestou vyzkratování blinkru a následným vyvoláním poplachu pochází od člověka, který nikdy žádný alarm neinstaloval a tudíž neví, že světelná signalizace, centrální zámky a další silové obvody jsou napájeny zcela nezávisle na bezpečnostních funkcích. Je velmi pravděpodobné, že silný elektrický výboj poškodí řídící elektroniku autoalarmu. Tato cesta k pokoření alarmu odešle na věčnost zcela jistě i řídící jednotku motoru, ABS, AirBagu, Autorádio a vše ostatní elektrické zařízení. Jedná se v podstatě o bleskovou instalaci velmi dokonalého immobilizeru. Jako klad uváděná schopnost alarmu reagovat na pokles napětí, vyvolaný rozsvícením vnitřního osvětlení dveří je vlastně jenom nedokonalou náhradou za poctivé napojení na dveřní a kapotové spínače. Má smysl pouze tehdy, když má být instalace zvládnuta v rekordním čase. To, že pouhé vypnutí stropního světélka tuto vlastnost zcela ruší, si v té rychlosti neuvědomíte. Naopak se zcela zbavíte možnosti zajistit auto se zapnutými varovnými blinkry, což je v noci na dálnici s prázdnou nádrží trochu škoda. Hodně lidí se ptá, má-li jejich nový pager dosah větší, než v návodu zmíněné 3 kilometry. Nevím, za jak dlouho jsou tito lidé schopni tři kilometry uběhnout, ale máte.li na místě ještě někoho zastihnout, vystačíte s dosahem několika set metrů. Dotazy na zálohovanou sirénu řídnou. Je to logické, neboť akumulátory se stěhují do stále méně přístupných míst a je tedy stále méně možné poradit si s alarmem cestou odpojení baterie. Odstřižení správně nainstalované sirény si také vyžádá čas a zručnost. Není žádným tajemstvím, že řada případů odcizení i bezvadně zajištěných vozů má zcela prozaické vysvětlení v nekonečné touze po obohacení, tentokrát na vrub pojišťovny. Přesto všechno nelze o žádném zajištění tvrdit, že je stoprocentní ochranou. Tu nelze pořídit ani kombinací všech možných zabezpečení. Stále totiž platí, že krade se jedině to, co lze zpeněžit. A na to pamatujte v pokušení zakoupit neuvěřitelně levné zboží!

Budoucnost

Předchozí tvrzení dávají tušit vývoj automobilových zabezpečovacích zařízení. Jejich bezprostřední hlídací funkce nedoznaly podstatných změn již několik let. Zaznamenali jsme sice kvalitativní posun v konstrukci čidel i programování řídících jednotek, ale podstata zajištění zůstal zachována ve spínačích, čidlech a rozpojování zapalování ev. jiných obvodů alarmem samotným nebo jeho protiúnosovým obvodem. Naopak rozvoj programovatelných funkcí byl natolik překotný, že dnešní autoalarm je vhodnější nazývat systémem pro bezpečnost a pohodlí. Možnosti programování jakoby neznaly mezí. 

Autoalarmy

 

 CLIFFORD

Avantguard 5 Myšlenka G5 dotažená k dokonalosti VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO SEVERNÍ MORAVU!

Jestliže je G5 vrcholem dokonalosti zabezpečovací technice, je AvantGuard 5 vrcholem řady G5. Všechny naše nejčerstvější inovace jsou do něj zakomponovány, včetně aktivního protiúnosového systému BlackJax 4, bezdrátového imobilizéru, blokování dvěma nezávislými okruhy, inteligentní sirény se záložním zdrojem, digitálního náklonového čidla a automatického rozsvěcení světel.
Tyto technologie jsou dále propojeny se systémem elektronického ovládání motoru, který zajistí bezpečný dálkový start, ohřátí motoru a ohřátí nebo naopak ochlazení interiéru, to vše pod trvalou ochranou bezpečnostních obvodů, Dálkové startování AvantGuardu 5 funguje bezpečně jak s automatickou, tak s manuální převodovkou. Dokonce je možné při krátkých zastávkách zajisti vozidlo a ponechat motor v chodu.
AvatGuard 5 chrání Váš vůz před všemi způsoby ohrožení a nabízí zároveň dosud nejvyšší míru pohodlí. Doporučujeme!

 CLIFFORD má technologie dokonalejší

Bezdrátový imobilizér
Blokovací jednotka je ovládána bezdrátově! Není ji tedy možné vystopovat podle kabeláže. Ani nejzkušenější technik ji není schopen bez montážního protokolu vystopovat a v krátké době najít.

Podrobnější informace: www.clifford.com/

Vlastnost ARROW 5 SOLARIS 5  CONCEPT 450 CONCEPT 550 INTELLIGUARD 750 INTELLIGUARD 850 AvantGuard 5
Doživotní záruka na vady, bezplatná výměna ok ok ok ok ok ok ok
FACT-obvod pro potlačení planných poplachů ok ok ok ok ok ok ok
Dva programovatelné dálkové ovladače dosah cca 150m ok ok ok ok ok ok ok
3 tlačítkový ovladač ok            
4 tlačítkový ovladač   ok
5 tlačítkový ovladač (největší možnosti ovládání)    ok ok ok ok ok
ACG2 technologie proměnného kódu ok ok ok ok ok ok ok
Signalizace slábnoucí baterie (u ovladače) ok ok ok ok ok ok ok
Black Jack 4: aktivní protiúnosový systém, účinný a současně bezpečný x x x x ok ok ok
Blokace motoru vozidla ok ok ok ok ok ok ok
Dvouokruhový imobilizér ok ok ok ok ok ok ok
Digitální náklonnové čidlo: zaznamená pokus odtah nebo heverování x x x x x ok ok
Dvouzónové radarové čidlo: nejlepší prostorové čidlo na trhu x x x ok ok ok ok
Dálkové vypnutí radarového čidla    ok ok ok ok ok ok
Detektor tříštění skla x x ok ok ok ok ok
Otřesové čidlo, reaguje na otřesy při napadení auta            
Otřesové čidlo s varováním  ok ok ok ok ok ok ok
Dvoustupňový OmniSenzor: nejlepší digitální otřesové čidlo na trhu    x  x  x x ok  ok
Dálkové ovládání seřízení citlivosti čidel     ok ok ok ok
Dálkové startování motoru ok x x x x ok
Universální použití: diesel i benzín, automatická i manuální ok x x x x ok
Automatické vypnutí dálkově nastartovaného motoru po 30min ok x x x x ok
Krátké zastávky bez vypnutí motoru ok x x x x ok
Přihřívání motoru a dobíjení baterie ok x x x x ok
Servisní režim krytý PIN kódem ok ok ok ok ok ok ok
Dálkové přepnutí do servisního režimu ok ok ok ok ok ok ok
Zavírání oken: při každém zajištění automaticky se uzavírají okna x x x x x x x
G5 CliffNet: digitální komunikace mezi komponenty systému ok ok ok ok ok ok ok
Příslušenství s G5 kompatibilitou ok ok ok ok ok ok ok
CliffNet Wizard: programování pomocí počítače ok ok ok ok ok ok ok
Propojení s centrálním zamykáním ok ok ok ok ok ok ok
Automatické zamykání dveří při jízdě ok ok ok ok ok ok ok
Dálkové spuštění poplachu při jízdě ok ok ok ok ok ok ok
NightVision: automaticky zapíná a vypíná světla dle potřeby  x  x  x  x x x x
Dálkové rozsvícení světel: lze nastavit až na čtyři minuty ok ok ok ok ok ok ok
Zpožděné zhasnutí po zaparkování        
Automatické rozsvícení za deště        
Siréna s vysokým výkonem ok ok ok ok ok ok ok
Vysoce výkonná siréna Medailon     ok ok ok ok ok
Inteligentní siréna se záložním zdrojem x x x x x x ok
Volitelná hlasitost "štěkání" x x ok ok ok ok ok
Volitelná délka poplachu 30 60 90 vteřin ok ok ok ok ok ok ok
Možnost zrušení zvukové signalizace ok ok ok ok ok ok ok
Vypnutí poplachu bez odjištění ok ok ok ok ok ok ok
Samočinná aktivace, je-li funkce zapnuta, systém se aktivuje automaticky ok ok ok ok ok ok ok
Napájení elektrické výbavy povypnutí motoru, pokračuje až do otevření dveří x ok x x x x ok
Vestavěný časovač: umožňuje nastavit intervaly od 1 vteřiny do 4minut    ok ok ok ok ok ok
Ovládání osvětlení interiéru ok ok ok ok ok ok
Optická signalizace, signalizuje odjištění, zajištění, závady atd… ok ok ok ok ok ok ok
Dálkové odjištění kufru, je blokován proti nechtěnému otevření za jízdy ok ok ok ok ok ok ok
Samotestování systému, provede kontrolu a vyřazení vadného okruhu ok ok ok ok ok ok ok
Diagnostická paměť, určí okruhy posledních 8 poplachů ok ok ok ok ok ok ok
Informace o poplachu, pokud nastal během vaší nepřítomnosti ok ok ok ok ok ok ok
Programování nových ovladačů ok ok ok ok ok ok ok
Mazání ztracených a odcizených ovladačů ok ok ok ok ok ok ok
Multifunkční ovladače: ovládají další vozidlo nebo garážová vrata ok ok ok ok ok ok ok
Snížení odběru při delším opuštění vozidla, snižuje nebezpečí vybití baterie ok ok ok ok ok ok ok
Zachování všech nastavení, při odpojení je zachováno původní nastavení ok ok ok ok ok ok ok
Snadné programování ok ok ok ok ok ok ok
Nabídka G5 je průběžně aktualizována ok ok ok ok ok ok ok
Základní cena vč.montáže a DPH  / cena se může lišit dle konfigurace a typu vozidla / 11000.-Kč 22000.-Kč 14000.-Kč 16000.-Kč 17000.-Kč 22000.-Kč 28000.-Kč


ok - Funkce je standardní součástí systému
x - Funkce není standardní součástí systému, je však součástí jeho příslušenství

 Autoalarmy Portman, LegendFord

Portman " základní zabezpečení "
Autoalarm s programovatelnými funkcemi, dálkovým ovládáním s plovoucím kódem, funkcí antiscan, jeho součástí  imobilizér. Signalizuje otevření dveří, kapoty, nebo kufru, otřesy, údery do karosérie. Výstup na pager. Možnost ovládání doplňkových zařízení pomocí 2. kanálu, čidla je možno samostatně vypnout. Nouzové vypnutí pomocí PIn kódu.
Programovatelné funkce: automatické pasivní zapnutí režimu ochrany, automatické uzamčení zámků dveří při zapnutí zapalování, připomínač, servisní režim
Základní cena vč. montáže a DPH : 4390.-Kč / cena se může lišit dle konfigurace a typu vozidla /

LF 100  "spolehlivý"
Autoalarm s 5 programovatelnými funkcemi, dálkovým ovládáním s plovoucím kódem, funkcí antiscan, jeho součástí je blokování motoru. Signalizuje otevření dveří, kapoty nebo kufru, údery do karosérie. Možnost ovládání doplňkových zařízení pomocí 2. kanálu.
Programovatelné funkce: automatické pasivní zapnutí režimu ochrany, uzamčení zámků dveří při automatickém pasivním zapnutí režimu ochrany, automatické uzamčení zámků dveří při zapnutí zapalování, zvuková indikace při zapnutí nebo vypnutí režimu ochrany.

Základní cena vč. montáže a DPH : 3800.-Kč / cena se může lišit dle konfigurace a typu vozidla /

Všechny alarmy mají automatické ovládání zámků dveří, automatické pasivní zapnutí režimu ochrany s uzamčením zámků dveří, automatický návrat do režimu ochrany po jeho vypnutí, zapnutí a vypnutí režimu ochrany bez zvukového potvrzení, režim "Panika", servisní režim, havarijní vypnutí režimu ochrany LED dioda indikuje stav systému a způsob narušení vozidla, systém signalizuje otevřenou zónu. Součástí autoalarmů je otřesové čidlo. K systému lze připojit ultrazvukové nebo mikrovlnné čidlo. Na autoalarmy se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců.

Satelitní zabezpečení

 Altea "přední celoevropský poskytovatel osobních asistenčních služeb v reálném čase."

OBCHODNÍ PRIMÁT SEVERNÍ MORAVY!

Již od roku 1994 je Altea předním nezávislým poskytovatelem systémů bránicích krádeží vozidla bez ohledu na to, kde se právě nachází. Dík technologii GPS spolehlivě zjistíme polohu Vašeho vozidla kdekoli v Evropě. Inteligentní čidla zaznamenají každý pokus o krádež. Každý, i planý poplach, si naši operátoři ověří telefonním spojením s vozidlem. Neporkáže-li se uživatel znalostí hesla, události nabírají spád. Na jejich konci je vždy Vaše vozidlo a nejednou i dopadení pachatelé.

Ukradli vám vozidlo?
Altea Protection náš dispečink okamžitě lokalizuje vozidlo a postará se o jeho bezodkladný návrat majiteli.

Obavy z přepadení či okradení vozidla?
Jen co stisknete nouzové tlačítko operátor přivolá okamžitou pomoc. (Policii, záchranku a další pomoc), ať jste ve kterékoliv části Evropy.

Havaroval jste?
O tom jsme informováni automaticky a další operátoři zajistí okamžitou pomoc. (Policii, záchranku, hasiče)

Altea Cestovatel
Informační servis celoevropského rozsahu pro lidi na cestách. Naše klienty obsluhujeme s veškerou osobní péčí v jejich mateřštině.
- Letové a vlakové řády
- Informace o hotelích a restauracích
- Vyhledávání nejbližší lékárny
- Kina, divadla
-…a mnoho dalších užitečných typů

 

Podrobnější specifikace systému ALTEA

Naše filozofie v oblasti zabezpečení

-          Usilovně pracujeme na „odmystifikování“ oboru. S ochotou vysvětlujeme všechny funkce, vlastnosti a nepřivlastňujeme si „zásluhy“ vyplývající z používání veřejně dostupných technologií (GPS, GSM) a služeb někoho jiného (pojišťovny, Policie atp.) 

-          Naše síť: Itálie, Francie, Maďarsko, Čechy a Španělsko, Německo, Slovensko (pořadí dle vzniku)

-          Zabezpečení bez hlasového spojení s vozidlem neposkytujeme, neboť jej nepovažujeme za účinné. Naopak, každý poplach je řešen operátorem v rámci jediného spojení s vozidlem, zjištěním situace, nabídnutím pomoci zákazníkovi nebo vyžádáním si pomoci pro něj.

-          Naše cenová politika je prosta nepříjemných překvapení v podobě plateb za nezaviněné plané poplachy. Kontrolu spojení a podobné služby považujeme za standard, na který má nárok každý zákazník.

-          Naši zákazníci mají možnost si kdykoliv, bezplatně a hlavně během okamžiku a samostatně ověřit funkčnost zařízení.

-          Jako první v Čechách nabízíme internetový dohled nad vozidlem ze strany autorizovaného uživatele. Tento samostatný produkt naleznete na adrese www.kdemamauto.cz.

-          Naše nadstandardní služby prodáváme za jasně konkurenční ceny!


Mobilní jednotky, funkce a vlastnosti

MASTER

Master představuje jednoznačně nejvyšší standard zabezpečení a patří do kategorie dražších vozů. Větší počet vstupů (snímaných informací) i výstupů (ovládaných el. obvodů) umožňuje kvalitní ochranu a v extrémních případech i ovládání vozidla. Zákazník jistě ocení luxusní ovládání - není prakticky žádné. Systém Vás rozezná podle autorizační karty, kdykoliv se přiblížíte vozidlu na dosah. Jedná se o permanentní mikrovysílač uložený spolu s doklady v peněžence či v kapse. Naopak absence signálu vysílače při startu nebo později za provozu vyvolá poplach. Master je systém adresovaný vozidlům nad 700.000, managerům a VIP, kteří tato vozidla užívají a ocení popisovanou kvalitu služeb.

Všechny typy poplachů (viz vlastnosti) jsou směrovány na dispečink okamžitě. Všechny jednotlivé poplachy jsou řešeny operátorem.

Master, vedle naší dílny, instaluje jen omezený počet pečlivě školených, osvědčených dealerů.

 

GUARDIAN

Jedná se o alternativu určenou pro vozy střední nižší třídy (Octavia, Golf) a jejich zákazníkům, kteří ocení nižší pořizovací cenu a smíří se s nezbytnou obsluhou (autorizací). Posláním Guardianu je stát se populárním systémem pro širokou veřejnost podpořeným kvalitními službami našeho dispečinku.

 

Posuzujeme-li oba produkty podle komunikačních možností, rozsahu funkcí, ovladatelnosti, spotřeby proudu (důležité), rozměrů, počtu potřebných spojení při instalaci zjistíme, že převyšují nejbližší alternativu  dostupnou na našem trhu zhruba o jednu generaci.)

Konfigurace, zákaznické ceny

 

MASTER

 

Název

Popis

Jednotková cena
DPH

MK 01 A7

jednotka MASTER, vč. GPS, GSM, záložní bat., antény, kabeláže

31.000,-

22 %

AL LIV

Náklonové čidlo

2.700,-

22 %

AL CRASH

Nárazové čidlo

800,-

22 %

PIT

Bezkontaktní identifikace, permanentní vysílač

4.800,-

22 %

SIREN

Siréna 120 dB

1.600,-

22 %

INST_STD

Instalace mobilní jednotky

7.000,-

5 %

BEZP

Roční poplatek za střežení vozidla v prvním roce

9.500,-

5 %

CELKEM

 

57.400,-

 

 

GUARDIAN

 

Název

Popis

Jednotková cena
DPH

MK 01 A1

jednotka GUARDIAN s vestavěným GSM komunikátorem,

vest. GPS přijímačem, vest. záložní bat.,

HF, pár elektronických autorizačních klíčů

24.900,-

22 %

AL LIV

Náklonové čidlo

2.700,-

22 %

INST_STD

Instalace mobilní jednotky

6.000,-

5 %

BEZP

Roční poplatek za střežení vozidla v prvním roce

9.500,-

5 %

CELKEM

 

43.100,-

 

AL CRASH

Nárazové čidlo – doporučené přísl.

800,-

22 %

 

Pozn. 1: Bezpečnostní služby na jednotky bez náklonových čidel neposkytujeme. (platí pro osobní vozy)

Pozn. 2: Nárazové čidlo doporučujeme jako maximálně vhodný doplněk, který nemá zásadní  vliv na výslednou cenu avšak může odvést cennější službu.

Pozn. 3: Do vozidel, kde není možné připojení na klakson, přidáváme vlastní sirénu.

Pozn. 4: Oba systémy Master i Guardian lze kombinovat s autoalarmem.

 

     Náš jediný požadavek – vlastnictví telefonní karty zákazníkem - má logické důvody:

-          Přeúčtovávání telefonních poplatků podstatně nižších než cena za provoz služeb a následné vymáhání takových dlužných částek není předmětem našeho podnikání.

-          Placením hovorného na sebe zákazník bere svůj díl odpovědnosti za provozuschopnost zařízení a za efektivitu provozu (tj. za hovorné vzniklé při poskytování vyžádaných služeb doma i v roamingu).

-          Platba za SMS odpovědi z vozidla, při zjišťování polohy z mobilního telefonu nebo internetu je věcí zákazníka a jako taková jde mimo nás.

Slevy na pojistném

 

Pro vozidla vybavená zařízením systému Altea poskytují pojišťovny následující slevy z pojistného motorových vozidel:

 

Allianz pojišťovna                                20%

Certusia pojišťovna                            40%

Česká podnikatelská pojišťovna    15%

Česká pojišťovna                                20%

Komerční pojišťovna                          20%

ČSOB pojišťovna                                30%

ČS Živnostenská pojišťovna            50%

IPB pojišťova                                        20%

Kooperativa                                          30%

R+V – KRAVAG                                    40%

UNIQA pojišťovna                                20%

Zürich pojišťovna                                20%

 

Vlastnosti, výkon služeb

AUTORIZACE

Správné přihlášení oprávněného uživatele před/po použití zařízení. Liší se dle výběru jednotky. Dosud používáme autorizaci elektronickým klíčem, dálkovým ovladačem nebo „bezkontaktní“ permanentním vysílačem.

 

DRUHY POPLACHŮ – podněty z vozidla na které reaguje operátor.

AUTOALARM - MASTER / GUARDIAN

Je-li vozidlo vybaveno alarmem, může být užitečné sledovat jeho stav naším zařízením.V případě spuštění poplachu alarmem Vás o tomto informuje operátor . 

 

NEAUTORIZOVANÝ START - MASTER / GUARDIAN

Rozjezd vozidla bez správné autorizace oprávněného uživatele.

STISK TLAČÍTKA - MASTER / GUARDIAN

Stiskem informačního tlačítka naváže posádka vozidla hlasové spojení s dispečinkem, v nouzi i v případě potřeby.

NÁKLON - MASTER / GUARDIAN

Nedovolená manipulace s vozidlem při vypnutém zapalování, např. heverování nebo nakládka odtahovou službou.

NÁRAZ - MASTER / GUARDIAN

Zkušenosti s instalovaným nárazovým čidlem jsou velice dobré. Reaguje na všechny směry a  dříve než airbagy.Okamžitě informuje dispečink o nárazu a reaguje na vzniklou situaci přivoláním pomoci .

 

VÝPADEK NAPÁJENÍ - MASTER / GUARDIAN

Odpojení systému od autobaterie jednotka hlásí a automaticky se přepíná na vestavěný záložní zdroj.

VNĚJŠÍ ZÁSAH - MASTER / GUARDIAN

Pokus o poškození instalované technologie.

PROTIÚNOS – pouze MASTER s autorizační kartou

Situace vzniklá ztrátou autorizačního signálu během jízdy.

HRANICE – pouze MASTER

Vjezd/opuštění nepravidelné a předem definované oblasti (hranice, trasa).  

 

 

Práce operátora

Pro přenos poplachů je využita technologie GSM, resp. všechny její použitelné formáty: SMS, DATA, HLAS. Pro každý jednotlivý poplach je použit ten nejvhodnější formát nebo jejich kombinace, tak aby každá situace probíhala rychle a efektivně.

Operátor disponuje hlasovým spojením s vozidlem. Má možnost komunikovat s posádkou. V případě kolize („Náraz“) nabídne pomoc. V případě poplachu si vyžádá heslo, v opačném případě má k dispozici povely ke spuštění blikačů, klaxonu a odstavení motoru (stojícího vozidla).

 

Téhož operátora lze kontaktovat stiskem tlačítka a žádat o „on-line navigaci“ a prakticky o veškeré další služby, které lze posádce vozu poskytnout díky telefonnímu spojení, znalosti její polohy a přístupem k informacím. 

 

 

Podrobnější informace : www.altea.cz

Podrobnější informace : www.kdemamauto.cz

Mechanické zabezpečení

 

 Defend-Lock "Váš tichý společník"

Vnitřní integrovaný zámek řadící páky
DC 2911 PIN-LOCK
Nový typ zámku blokující řadící páku kalenou sponou integrovanou v těle zámkového mechanismu. Zařízení se uzamyká posuvně otočným pohybem těla zámku

Základní cena vč. montáže a DPH : 5500.-Kč / cena se může lišit dle  typu vozidla /

Vnitřní zámek řadící páky
CD2999 A-VN
Zasouvací uzamykatelná spona, která prochází skrz zámkovým mechanismem, blokuje řadící páku v poloze zpětného chodu. Zařízení se uzamyká pouhým zasunutím spony do těla zámku.

Základní cena vč. montáže a DPH : 5500.-Kč / cena se může lišit dle  typu vozidla /

GSM komunikační modul

 

 GSM komunikační modul "PATRIOT II"

GSM komunikační modul
PATRIOT II


Patriot II je komunikační zařízení přenášející prostřednictvím sítě GSM poplachové a doplňkové informace o chráněném vozidlu jeho uživateli .Do několika vteřin po narušení vozidla dojde k přenosu poplachové informace na zadaná telefonní čísla .Vy máte možnost okamžitě reagovat přímo přes klávesnici mobilního telefonu nebo pevné linky a aktivovat vhodná protiopatření např. odposlech, lokalizaci, vypnutí motoru ... .

Dříve jste díky svému PATRIOTU mohli přijímat hlášení z vozidla, zjišťovat kód nejbližší místní GSM antény či zeměpisné souřadnice polohy Vašeho vozu. Navíc jste mohli ovládat blikače, sirénu a jiné výstupy nebo dokonce komunikovat s posádkou vozidla. To všechno - samo sebou - můžete díky výjimečným vlastnostem PATRIOTU i nadále.

Nyní - se službou dispečinku ALTEA - se lze spolehnout i na telefonní asistenci v případě poplachové situace. Stačí poplachová hlášení zdvojit tak, aby tato byla směrována i k nám. Sami pak můžete našim dispečerům učit postup, jaký shledáte pro tu kterou situaci nejefektivnější. Vždy tak budete mít po ruce někoho, kdo Vám bude nápomocen, a zaznamená-li Váš vůz poplach, navíc bude mít přehled, kde auto je a - kdyby mělo být nejhůř - bude umět efektivně komunikovat s Policií.

Takto zle však nebývá až tak často. Proč tedy nevyužít PATRIOTA ještě třeba k okamžité kontrole polohy nebo dalším užitečným službám?

Celé zařízení je chráněno proti zneužití čtyřmístým PIN kódem a komunikace může probíhat hlasem / tónová volba / nebo pomocí SMS zpráv . Dále lze zjistit orientační polohu vozidla pomocí sítě GSM / max. přesnost 200m / a rozšířením o modul GPS získáme větší přesmost / 10m / a možnost hlídání polohy zaparkovaného vozidla . Možnost komunikace s vozidlem prostřednictvím instalovaného mikrofonu a reproduktoru . Všechny poplachové informace jsou ukládány v paměti zařízení . Pro případ výpadku napájení je komunikační modul vybaven záložním akumulátorem s automatickým dobíjením . O výpadku napájení vás PATRIOT II informuje SMS nebo hlasovou zprávou .
V případě napojení k autoalarmu CLIFFORD a dálkového startu umožňuje PATRIOT II dálkový start pomocí SMS nebo tónovou volbou .

PATRIOT II GSM : cena vč. montáže a DPH : 14.990.-Kč / cena se může lišit dle  typu vozidla /

PATRIOT II GPS : cena vč. montáže a DPH : 19.990.-Kč / cena se může lišit dle  typu vozidla /

PATRIOT II GPS - ALTEA : bezpečnostní poplatek roční 4.392.-Kč vč. DPH

Podrobnější informace : http://patriot.kdemamauto.cz